Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

50 de întreprinderi românești sprijinite prin Granturi Norvegiene

Între 2013 și 2016, un număr de 50 de companii și ONG-uri din România au primit finanțări în valoare totală de 26 milioane euro pentru ecologizarea industriilor existente, inovarea ecologică și antreprenoriatul verde, prin intermediul Programului "Inovare în industria verde".
Constituind o parte a Granturilor Norvegiene 2009-2014, programul s-a încheiat în acest an, când a fost finalizată implementarea majorității proiectelor susținute.
Cele 50 de întreprinderi selectate au primit sprijin pentru inovații în tehnologie verde, produse și servicii nepoluante (20 de companii), pentru creșterea eficienței în folosirea materialelor și managementul deșeurilor (16 companii), pentru dezvoltarea eco-inovativă a afacerilor (14 companii). Toate proiectele finanțate au avut ca rezultat creșterea eficienței în conformitate cu perspectiva programului: "Bun pentru afaceri și bine pentru mediu". 
Dintre proiecte, 30 au fost finanțate prin schema de proiecte individuale, cu sume cuprinse între 200.000 și 1.500.000 euro. Alte 20 de proiecte au primit finanțare din schema de granturi mici, sumele fiind cuprinse între 50.000 și 200.000 euro. 

În afara fondurilor asigurate de granturile Norvegiene, proiectele au atras 28 milioane euro capital privat, generând 200 de locuri de muncă permanente și 70 de locuri de muncă temporare. 

"Unele dintre obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru creștere economică se referă la inovare și mediu. Cu alte cuvinte,o economie europeană mai verde și mai competitivă. Norvegia adoptă în întregime aceste concepte. Aceasta este exact ceea ce am urmărit lucrând împreună în România, prin intermediul Programului Inovare în Industria Verde din Granturile Norvegiene, să ajutăm companiile românești să se dezvolte și să devină mai competitive prin implementarea de tehnologii inovative. De asemenea, am dorit să strângem relațiile să îmbunătățim colaborarea între întreprinderile românești și cele norvegiene. Pot sa spun că am reușit pe deplin, de vreme ce jumătate dintre proiectele finanțate prin program au fost derulate în parteneriat. Este o bază foarte solida pentru legăturile ulterioare și pentru o cooperare mai strânsă între țările noastre", a declarat Ambasadorul Norvegiei în România, doamna Tove Bruvik Westberg.

Norvegia și România negociază în prezent un nou acord financiar pentru perioada 2014-2020. Principalele priorități ale noului program au fost supuse consultării publice, România având principala contribuție la proiectul de document.  

Informații despre proiectele finanțate sunt disponibile pe pagina:  http://eeagrants.org/programme/projectoverview/RO17/PA21

Programul Inovare în Industria Verde este gestionat de Innovation Norway, o companie publică norvegiană, deținută de Ministerul Comerțului, Industriei și Pescuitului și de autoritățile locale. 
Innovation Norway este cel mai important instrument al guvernului norvegian pentru inovare și pentru dezvoltarea întreprinderilor și industriei norvegiene. În România, Innovation Norway funcționează în cadrul Ambasadei Regatului Norvegiei la București și este operator de program pentru pentru două programe ale Granturilor Norvegiene 2009-2014. Mai multe informații despre program pot fi găsite la www.norwaygrants-greeninnovation.no

Prin intermediul Acordului Spațiului Economic European, trei state ne-membre ale UE, Norvegia, Islanda și Lichtenstein, participă la piața unică europeană și contribuie la coeziunea regională prin intermediul unor programe ca Granturile SEE și Norvegiene. Dintre acestea, Norvegia este cel mai mare donator, contribuind cu 97% din fondurile totale. Granturile SEE și Norvegiene au care scop și întărirea relațiilor bilaterale între Norvegia și România. Mai multe informații despre aceste granturi la:  
www.norwaygrants.ro
www.eeagrants.org
www.eeagrants.ro