Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Final de proiect realizat de ANAF în parteneriat cu Tax Norway

Parteneriatul între cele două instituții s-a derulat în cadrul proiectului „Creșterea integrității în Agenția Națională de Administrare Fiscală prin cooperare instituțională și întărirea capacității" și a beneficiat și de expertiza Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Obiectivul urmărit a avut în vedere creşterea capacității administrative a Direcției Generale de Integritate (D.G.I.) şi  gradul de conştientizare în rândul personalului ANAF și a societății române în general, cu privire la măsurile luate pentru prevenirea şi combaterea corupţiei și încălcarea eticii profesionale în cadrul ANAF, prin cooperarea și schimb de experiență atât cu Administrația Fiscală Norvegiană dar și cu structurile similare din țări europene cu experiență relevantă (Polonia, Olanda, Marea Britanie, Italia și Danemarca).

Au fost identificate riscurile și vulnerabilitățile la corupție și au fost propuse măsurile pentru diminuarea acestora în cadrul unui studiu final disponibil atât în limba română cât și în limba engleză pe site-ul proiectului – https://www.anaf.ro/anaf/internet/GRANTURI.

Cu sprijinul partenerilor norvegieni au fost dezvoltate/îmbunătățite metodologii, mecanisme de prevenire şi combatere a corupţiei şi a încălcării eticii și integrității profesionale, platforma IT specifică activității DGI și logistica aferentă.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului RO 18 – "Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene" prin Granturile Norvegiene 2009-2014, derulat de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Operator de Program – detalii suplimentare despre program se găsesc pe site-ul http://www.eeagrants.ro/programe-pnc