Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Începe implementarea programelor Dezvoltare locală și reducerea sărăciei, Justiție și Afaceri Interne

În urma semnării Acordurilor de Program, în data de 19 iunie a.c.,  trei noi programe din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 intră în perioada de implementare - „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor", „Justiție" și „Afaceri Interne".  Documentele pot fi consultate la www.eeagrants.ro, secțiunea documente relevante.

Cu un buget de peste 82 milioane euro, programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și incluziunea romilor" va susține proiecte pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și educație în comunitățile dezavantajate, măsuri de sprijinire a copiilor și tinerilor în situație de risc, creșterea accesului la educație incluzivă și a egalității de șanse, creșterea calității și accesului la serviciu sociale, etc.

Programul „Justiție", cu o alocare de aproximativ 53 milioane euro va contribui, prin șapte proiecte predefinite, la îmbunătățirea serviciilor corecționale și arest preventiv, creșterea capacității și eficiența sistemului judiciar, consolidarea statului de drept, combaterea violenței domestice și de gen, etc. Operatorul programului este Ministerul Justiției.

Prin programul „Afaceri Interne", în valoare de 28 milioane euro, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, se vor aborda, prin proiecte predefinite și apeluri, domeniile azil și migrație, cooperare polițienească internațională și combaterea criminalității, precum și  prevenirea și pregătirea împotriva dezastrelor.

 

Data: 25.06.2018