Înapoi

Întâlnirea informală între Secretarul de Stat din Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, Doamna Elsbeth Sande Tronstad, și Secretarul de Stat din Ministerul Fondurilor Europene, Domnul Ciprian Necula

În data de 29 Septembrie 2015 a avut loc la Cluj Napoca întâlnirea informală dintre Doamna Elsbeth Sande Tronstad, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia, și Domnul Ciprian Necula, Secretar de Stat în Ministerul Fondurilor Europene, Punct Național de Contact pentru Romi în România, prilej cu care s-a discutat stadiul de derulare a proiectelor finanțate în cadrul Granturilor SEE și norvegiene în România. 
Reuniunea a punctat importanta Strategiei Naționale pentru integrarea cetățenilor români aparținând etniei rome, adoptată de Guvernul României în cursul anului 2015, care conține coordonatele principale ce vor sta la baza dezvoltării viitoarelor intervenții privind nevoile populației rome, precum și impactul fondurilor SEE și norvegiene în acțiunile ONG-urilor care activează în acest domeniu. 
La reuniune au participat și E.S. Doamna Tove Bruvik Westberg, Ambasador al Norvegiei în România, alături de reprezentanți ai Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles și ai Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact.
Ulterior, oficialii au participat la o întrevedere cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, promotoare a proiectului "Intervenții sociale pentru incluziunea grupurilor vulnerabile și desegregare în Zona Metropolitană Cluj, inclusiv populația roma", care a prezentat obiectivele și rezultatele estimate ale acestui proiect, și au efectuat o vizită într-o comunitate de la Pata Rât.

Întâlnirile au fost deosebit de constructive, înscriindu-se în buna cooperare din cadrul Granturilor SEE și Norvegiene dintre autoritățile responsabile cu implementarea acestor fonduri, și au furnizat participanților informații utile pentru dezvoltarea în continuare a acestei colaborări.