Înapoi

Reuniunea Comitetelor de Monitorizare pentru Mecanismele Financiare SEE si Norvegiene 20 octombrie 2015

In data de 20 octombrie 2015, a avut loc la sediul Ministerului Fondurilor Europene  reuniunea Comitetelor de Monitorizare pentru Mecanismele SEE si Norvegiene. 

Rolul acestor comitete organizate in conformitate cu prevederile Capitolului 4, Art.4.4 din Regulamentele de implementare a Granturilor SEE si Norvegiene 2009-2014, constă în evaluarea periodică a progresului înregistrat în implementarea Granturilor SEE si norvegiene.

In cadrul reuniunii s-au discutat atât aspecte legate de stadiul de implementare a programelor cu un buget de aproximativ 306 milioane euro, stadiul contractării si plaților, acțiunile de susținere a grupurilor dezavantajate, aspecte de ordin instituțional, prezentarea acțiunilor bilaterale la nivel național și cele la nivel de program, acțiunile de comunicare si promovare desfășurate sau previzionate, cat si alte teme cu caracter orizontal.
Prin intermediul acestor programe se asigura dezvoltarea unor proiecte în sectoare cheie pentru economia și societatea românească cum ar fi: protecția mediului, consolidarea societății civile, a sectorului judiciar, promovarea energiei regenerabile, serviciile de sănătate publică, cultura și altele, precum și consolidarea relațiilor bilaterale cu statele donatoare.

La aceasta reuniune au fost invitați să participe membrii ai ministerelor și autorităților publice relevante pentru cele doua Mecanisme Financiare, ai societății civile, ai partenerilor sociali și ai mediului privat. De asemenea, au fost invitați să participe și reprezentanți ai Ambasadei Norvegiei la Bucuresti, precum și ai entităților relevante pentru implementarea programului (Autoritatea de Certificare și Plăți și ai Unității Centrale de Armonizare și Audit Public Intern) in calitate de observatori.