Înapoi

S-a publicat varianta finala a Blue Book

La data de 23 septembrie 2016, Comitetul Mecanismului Financiar a aprobat Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021.

Regulamentele stipulează regulile generale care guvernează Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, respectiv Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021.

De asemenea, a fost publicată și varianta finală a „Blue Book", document care cuprinde sectoarele prioritare si ariile de program aferente, pentru Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021. Documentul a fost finalizat după o perioada de câteva luni de consultări publice.

Pentru 2014-2021 mecanismele financiare păstrează ca obiective susținerea coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică și dezvoltare durabilă și își propun să contribuie în continuare la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în 5 sectoare prioritare, precum:

  • Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate

  • Incluziunea socială, Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Combaterea sărăciei

  • Mediu, Energie, Schimbări climatice și Reducerea emisiilor de carbon

  • Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanță și Drepturi și libertăți fundamentale

  • Justiție și Afaceri interne.

Mai multe informații despre Blue Book si noile Regulamente pot fi găsite aici:

www.eeagrants.org/bluebook

http://eeagrants.org/Results-data/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes

 

28 septembrie 2016