Anunturi proiecte/Evenimente Anunturi proiecte/Evenimente

Înapoi

Un nou proiect finanțat din Granturi SEE a fost finalizat

Proiectul „Muzeul vieții transilvănene" s-a derulat in perioada ianuarie 2015 - aprilie 2016 si face parte din Programul RO 12 – „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural".

Inițiatorul proiectului este Fundația Kálnoky, în parteneriat cu INTBAU Scandinavia iar dintre rezultatele imediate ale proiectului se pot menționa restaurarea și conservarea Castelului Kálnoky de la Micloșoara (jud. Covasna) și amenajarea Muzeului vieții transilvănene în cadrul acestui obiectiv. Scopul declarat al proiectului îl reprezintă contribuția la dezvoltarea durabilă a regiunii „Centru" prin protejarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural multietnic, iar valoarea totală a proiectului fiind de 5.182.674 RON, echivalentul a 1.173.214,26 euro.

O altă componentă importantă a proiectului se referă la creșterea calității vieții locuitorilor din microregiunea Baraolt, prin acțiuni concrete de consolidare și diversificare a capacității profesionale a 40 de localnici, dezvoltarea și diversificarea economiei locale, dar și îmbunătățirea situației populației de etnie Romă din microregiunea Baraolt. Nu în ultimul rând, proiectul reprezintă o excelentă oportunitate de a întări relațiile culturale, turistice și educaționale cu Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică, prin intermediul parteneriatului cu INTBAU Scandinavia, membru al unei prestigioase rețele europene în domeniul patrimoniului cultural european.

Grupul țintă al proiectului este format din membri ai comunității locale, dar și ai celei științifice (specialiști, profesioniști și studenți în domeniul patrimoniului și turismului cultural), turiști de rezidență și de tranzit, dar și mediul de afaceri și ONG.

Proiectul va genera o alternativă serioasă la oferta culturală și turistică a zonei, și este complementar strategiilor de dezvoltare locală a regiunii „Centru", cu beneficii directe în zona creșterii atractivității microregiunii și a îmbunătățirii contextului social și economic al acesteia.
Mai multe informații sunt disponibile pe pagina de Internet www.kalnoky.org