Înapoi

Valoarea fondurilor acordate României prin mecanismele financiare SEE si Norvegian în perioada 2014-2021 a fost majorată cu aproximativ 196 milioane euro față de perioada anterioară

Statele Spațiului Economic European și Uniunea Europeană au semnat la 3 mai acordurile pentru reînnoirea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European și a Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada de programare 2014-2021. Cele două mecanisme financiare, cunoscute și sub denumirea de "Granturi SEE/ Granturi Norvegiene", păstrează obiectivele generale de susținere a coeziunii economice și sociale în Europa prin creștere economică și dezvoltare durabilă și își propun să contribuie atât la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European cât şi la întărirea relaţiilor bilaterale.

România va beneficia de o alocare financiară sporită, de aproximativ 502 milioane euro, comparativ cu cea acordată pe perioada 2009-2014, în valoare de aproximativ 306 milioane Euro, în contextul în care valoarea totală a granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Regatul Norvegiei a fost majorată la aproape 3 miliarde de Euro pentru o perioadă de 7 ani.

O noutate o reprezintă înființarea unui nou fond pentru cooperare regională, în cadrul căruia o mare parte va fi dedicată promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor.

Finanțările se vor acorda pentru cinci domenii prioritare, anume Inovare, Cercetare, Educație și Competitivitate, Incluziunea socială, Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Combaterea sărăciei, Mediu, Energie, Schimbări climatice și Reducerea emisiilor de carbon, Cultură, Societatea Civilă, Bună guvernanță și Drepturi și libertăți fundamentale, Justiție și Afaceri interne.

Ca urmare a semnării acestor acorduri, Statele donatoare vor încheia, cu fiecare dintre cele 15 state beneficiare în parte, în urma negocierilor bilaterale, câte un Memorandum de Înțelegere pentru fiecare din cele două mecanisme financiare, ce vor stabili programele ce urmează a fi implementate.