Vizite proiecte Vizite proiecte

Înapoi

Vizita de monitorizare la proiectele finanțate din granturile SEE și norvegiene 2009-2014

În data de 8 martie 2016, Ministrul Fondurilor Europene, Aura RĂDUCU, a participat la vizita de monitorizare a două proiecte din Bacău, finanțate cu ajutorul granturilor SEE și norvegiene. Delegația MFE a fost însoțită de Excelența Sa, doamna Tove Bruvik WESTBERG, ambasadorul Regatului Norvegiei în România, doamna Sandie Blanchet, reprezentantul UNICEF în România, precum și reprezentanți ai Ministerului Justiției (Operator de Program), ai UNICEF România, ai Administrației Naționale a Penitenciarelor și ai Penitenciarului Bacău.

Primul proiect, Consolidarea capacității penitenciarului pentru minori și tineri din Bacău de a respecta instrumentele internaționale relevante privind drepturile omului, este finanțat în cadrul Programului RO23 - Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate. Acesta este implementat de către Administrația Națională a Penitenciarelor, având o valoare totală de 3,1 milioane euro. Cu ocazia vizitei a fost prezentat stadiul lucrărilor de modernizare a secțiilor de tineri, a fost vizitat obiectivul de investiții și s-au discutat propunerile de extindere a lucrărilor de reabilitare la alte două clădiri adiacente, în cadrul bugetului aprobat al proiectului, cu scopul îmbunătățirii condițiilor de detenție.

Cel de-al doilea proiect, Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunității, vizează dezvoltarea unui model de servicii comunitare integrate (sănătate, educație, social) pentru copiii vulnerabili și familiile lor (inclusiv din comunitățile rome) din județul Bacău. Proiectul este finanțat în cadrul Programului RO25 – Combaterea sărăciei și implementat de UNICEF Romania, având o valoare de 3,2 milioane euro grant și 2 milioane euro contribuție UNICEF. Delegația oficială a vizitat, de asemenea, două familii aflate în situație de vulnerabilitate din comuna Poduri.

În cadrul evenimentului a avut loc și o întâlnire cu reprezentanții autorităților publice la nivel județean și local pe parcursul căreia au fost discutate detalii privind stadiul proiectelor și nevoile identificate.

Mai multe detalii privind granturile SEE si norvegiene 2009 -2014, precum și cele două proiecte se regăsesc la următoarele link-uri:

http://www.fonduri-ue.rowww.eeagrants.org

http://anp.gov.ro/acasa,

http://www.norwaygrants.just.ro

http://unicef.ro/serviciicomunitarepentrucopii/en/about 

GALERIE FOTO: