Punctul Național de Contact: Punctul Național de Contact:

Ministerul Fondurilor Europene, Direcția Generala Mecanisme si Instrumente Financiare Nerambursabile 

Adresă: Bd. Ion Mihalache,
Nr. 15-17, Sector 1,
011171 Bucureşti, România
E-mail: 
granturisee@fonduri-ue.ro

Contact MECANISMUL FINANCIAR SEE Contact MECANISMUL FINANCIAR SEE

  PA2/ RO02. Biodiversitate şi serviciile ecosistemelor

1) Denumirea instituției

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2) Adresa (+website)

Bd. Libertatii 12, Sector 5, București.

Telefon: +40 21 316 02 15 , Fax: +40 21 408 95 20

Website: http://www.eeagrantsmediu.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Marisanda Pîrîianu, Coordonator Mecanismul Financiar SEE

Funcție: Director Directia Accesare Fonduri Externe

Telefon: +40 21 408 95 87

Nume: Rares Bonifate

Funcție: Manager program

Telefon: +40 21 408 96 22

 

 

  PA3/ RO03. Monitorizarea mediului şi planificare şi control integrate

1) Denumirea instituției

Ministerul Fondurilor Europene

2) Adresa (+website)

Bd. Ion Mihalache, Nr. 15-17, sector 1, 011171 București

Website: http://www.eeagrants.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Diana Duma

Funcție: Director General Adjunct

E-mail: diana.duma@fonduri-ue.ro

Telefon: +40 372 838 539

 

  PA4/ RO04. Reducerea utilizării de substanţe periculoase

1) Denumirea instituției

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2) Adresa (+website)

Bd. Libertatii 12, Sector 5 București.

Telefon: +40 21 316 02 15 , Fax: +40 21 408 9615

Website:http://www.eeagrantsmediu.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Marisanda Pîrîianu, Coordonator Mecanismul Financiar SEE 

Funcție: Director Directia Accesare Fonduri Externe

Telefon: +40 21 408 95 87

Nume: Delia Bunceanu

Funcție: Manager program

Telefon: +40 21 408 96 22

 

  PA6/ RO06. Energie Regenerabilă

1) Denumirea instituției

Administratia Fondului de Mediu

2) Adresa (+website)

Splaiul Independentei 294, intrarea A, Sector 6, București

Telefon: +40213194849, Fax: +40213194850

Website: http:// www.rondine.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Paul Adrian Serbanescu

Funcție: Manager Program/Sef birou

E-mail: paul.serbanescu@afm.ro

Telefon: +4031/438.16.64

 

  PA7/ RO07. Adaptarea la schimbările climatice

1) Denumirea instituției

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2) Adresa (+website)

Bd. Libertatii 1, Sector 5 București.

Telefon: +40 21 316 02 15 , Fax: +40 21 408 9615

Website:http://www.eeagrantsmediu.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Marisanda Pîrîianu, Coordonator Mecanismul Financiar SEE 

Funcție: Director Directia Accesare Fonduri Externe

Telefon: +40 21 408 95 87

Nume: George Ionas

Funcție: Manager program

Telefon: +40 21 408 96 22

 

  PA10/ RO09. Fondul pentru ONG-uri

1) Denumirea instituției

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile (FDSC)

2) Adresa (+website)

Telefon: + 021 310 01 77; Fax: 0213100180

Website: http://fondong.fdsc.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Anca Nicovescu

Funcție: Director programe de finantare

E-mail: anca.nicovescu@fdsc.ro

Telefon: + 021 310 01 77/81/82/83; Fax: +021 310 01 80

 

  PA11/RO10. Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naționale şi promovarea incluziunii sociale

1) Denumirea instituției

Fondul Român pentru Dezvoltare Socială

2) Adresa (+website)

Str. Eugeniu Caranda 1, et. 3, sector 3, București. cod 030057

Telefon: +004 021 315 34 15 Fax: 004 021 315 3415

Website: www.granturi-corai.ro

3) Persoana de contact

Nume: Liliana Vasilescu

Funcție: Director executiv

E-mail: lvasilescu@frds.ro
Telefon: +40 021 3153440

Înlocuitor

Nume: Mihaela Peter

Funcție: Director adjunct

E-mail: mpeter@frds.ro, office@frds.ro,
Telefon: + 40 21 3153495

 

  PA14/ RO11. Promovarea egalităţii între femei şi bărbați și a echilibrului între viața profesională și cea personală

1) Denumirea instituției

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

2) Adresa (+website)

Adresa ministerului: 2-4 Str. Dem I. Dobrescu, Sector 1, București

Telefon: 9405-487, Fax: +40 21/314.69.37, 021/ 315 7229

Website: http://www.mmuncii.ro/

3) Persoana de contact

Nume: Stefania Andreescu

Compartiment Implementare si Administrare Proiecte Finantate din Fonduri Europene Nerambursabile

Funcție: Manager program

E-mail: stefania.andreescu@mmuncii.ro
Telefon: +4021/314.69.37

 

  PA16/ RO12. : Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural

1) Denumirea instituției

Ministerul Culturii

2) Adresa (+website)

Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3

Website: http://www.fonduri-patrimoniu.ro

3) Persoana de contact

Nume: Bogdan Trambaciu

Funcție: Director

E-mail: office@umpcultura.ro

Telefon: +40 21/222.84.79; Fax: +40212244512

Înlocuitor

Nume: Monica Dragan

Funcție: Manager program

E-mail: Monica.dragan@umpcultura.ro

Telefon: + 40 21/222.84.79

 

  PA17/ RO13. Promovarea diversităţii în cultură şi arte în cadrul patrimoniului cultural european

1) Denumirea instituției

Ministerul Culturii

2) Adresa (+website)

Bd. Unirii, nr. 22, Sector 3

Website: http://www.fonduri-diversitate.ro

3) Persoana de contact

Nume: Bogdan Trambaciu

Funcție: Director

E-mail: office@umpcultura.ro

Telefon: +40 21/222.84.79; Fax: +40212244512

Înlocuitor

Nume: Aurora Tranescu

Funcție: Manager program

E-mail: aurora.tranescu@umpcultura.ro

Telefon: + 40 21/222.84.79

 

  PA18/ RO14. Cercetare în cadrul sectoarelor prioritare

1) Denumirea instituției

Ministerul Educaţiei Naționale

2) Adresa (+website)

Adresa ministerului: 28-30 General Berthelot Str., sector 1, București, Telefon :+ 40 214056200, Fax:+40 21 3172490
website: www.edu.ro

Adresa operator program: Str. Mendeleev 21-25., sector 1, București

Telefon: +40-21-319.23.26 / +40-21-319.23.27 / +40-21-319.23.28; Fax: +40-21-312.66.17

Website : www.ancs.ro

3) Persoana de contact

Nume: Anca Ghinescu

Funcție: Consilier superior, Department Integrare Europeană și Cooperare Internațională

Email: anca.ghinescu@ancs.ro

Telefon:+40 21 3192326, Fax.: +40 21 3183073

Înlocuitor

Nume: Alexandra Vancea

Funcție: Coordonator adjunct

Email: alexandra.vancea@ancs.ro

Telefon:+40 21 318 30 73; Fax: +40 21 318 30 73

 

 

  PA19/ RO15. Fondul de burse

1) Denumirea instituției

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP)

2) Adresa (+website)

Adresa ANPCDEFP: Splaiul Independentei nr.313, Bibl. Centrala a UPB, Corp A, Etaj 1,sector 6, București

Telefon: +4 021 201.07.00, Fax: +4 021 312.16.82

Website: www.anpcdefp.ro

3) Persoana de contact

Nume: Monica Calota

Funcție: Director

E-mail: monica.calota@anpcdefp.ro
Telefon: +40 21 2010700;

Înlocuitor

Nume: Adrian Georgescu

Funcție: Director adjunct

E-mail: adrian.georgescu@anpcdef.ro
Telefon: +40 21 2010700; Fax: +40 21/312 16 82

 


Contact MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN Contact MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN

PA21/ RO17. Inovare în industria verde

1) Denumirea instituției

Innovation Norway

2) Adresa (+website)

Str. Atena 18, sector 1, București .

Telefon: + 40 21 2034844 ; Fax: + 40 21 2034847

Website :www.innovasjonnorge.no

3) Persoana de contact

Nume: Rognlidalen Anne Lise

Funcție: Director de țară

E-mail: anne_lise.rognlidalen@innovationnorway.no
Telefon: + 40 21 203484; Fax: + 40 21 2034847

 

PA22/RO22. Muncă decentă şi dialog tripartit

1) Denumirea instituției

Innovation Norway

2) Adresa (+website)

Str. Atena 18, sector 1, București .

Telefon: + 40 21 2034844 ; Fax: + 40 21 2034847

Website :www.decentwork.no

3) Persoana de contact

Nume: Knut Ringstad

Funcție: Director

E-mail: Knut.Ringstad@innovationnorway.no
Telefon: 40 21 203484; Fax: + 40 21 2034847

 

PA25/ RO18. Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia

1) Denumirea instituției

Ministerul Fondurilor Europene

2) Adresa (+website)

Bd. Ion Mihalache, Nr. 15-17, sector 1, 011171 București

Fax: 0372.838.502

Website:http://www.eeagrants.ro

3) Persoana de contact

Nume: Diana Duma

Funcție: Director General Adjunct

E-mail: diana.duma@fonduri-ue.ro

Telefon: +40 372 838 539

Înlocuitor

Nume: Bogdana Sinca

Funcție: Expert superior

E-mail: bogdana.sinca@fonduri-ue.ro

Telefon: +40 372 838 794

 

PA27/ RO19. Iniţiative privind sănătatea publică

1) Denumirea instituției

Ministerul Sănătaţii

2) Adresa (+website)

Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, București

Telefon: +40 21 307 25 00 Fax: +40 21 307 26 00

Website: www.ms.ro

www.initiativeinsanatate.ms.ro

3) Persoana de contact

Nume: Razvan Teohari Vulcanescu, Subsecretar de Stat, Coordonator de Program

Susana Matei,  Manager Program

E-mail: smatei@ms.ro

Telefon: +40 21 307 26 40 Fax: +40 21 312 14 33

 

PA29/ RO20. Violenţă domestică şi violenţă bazată pe deosebirea de sex

1) Denumirea instituției

Мinisterul Justiţiei

2) Adresa (+website)

Str. Apolodor 17, sector 5, București

Telefon :+40 37 2041 999 , 37 2041 159

Website : http://norwaygrants.just.ro/

3) Persoana de contact

Name: Diana Popescu

Funcție: Director, Direcția Programe Europene

E-mail: dpopescu@just.ro
Telefon: +40 37 2041159; Fax: +40 37 2041161

Înlocuitor

Nume: Alexandru Olaru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: alexandru.olaru@just.ro
Telefon: +40 37 2041159, int. 1160

Nume: Cristina Dumitru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: cristina.dumitru@just.ro

Telefon: +40 37 2041159

 

PA30/ RO21. Cooperare Schengen şi combaterea criminalităţii transfrontaliere şi a crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane şi a grupurilor criminale itinerante

1) Denumirea instituției

Ministerul Afacerilor Interne

2) Adresa (+website)

Piața Revoluției 1A, sect. 1, București
Telefon: + 40 21 303 70 80 Fax: 40 21 206 09 05

http://www.norvegian.mai.gov.ro

3) Persoana de contact

Nume: Dorin Ionut Grosu

Funcție: Director

E-mail: granturi.ds@mai.gov.ro;

Telefon: +40 21 264 87 64

 

PA31/ RO24. Consolidarea capacităţii în cadrul sistemului judiciar şi a cooperării

1) Denumirea instituției

Ministerul Justiţiei

2) Adresa (+website)

Str. Apolodor 17, sector 5, București

Telefon :+40 37 2041999

Website : http://norwaygrants.just.ro/

3) Persoana de contact

Name: Diana Popescu

Funcție: Director, Direcția Programe Europene

E-mail: dpopescu@just.ro
Telefon: +40 37 2041159; Fax: +40372041161

Înlocuitor

Nume: Alexandru Olaru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: alexandru.olaru@just.ro
Telefon: +40 37 2041159, int. 1160

Nume: Cristina Dumitru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: cristina.dumitru@just.ro

Telefon: +40 37 2041159

 

PA32/ RO23. Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

1) Denumirea instituției

Ministerul Justiţiei

2) Adresa (+website)

Str. Apolodor 17, sector 5,București

Telefon : +40 37 2041999

Website : http://norwaygrants.just.ro/

3) Persoana de contact

Name: Diana Popescu

Funcție: Director, Director Programe Europene

E-mail: dpopescu@just.ro
Telefon: +40 37 2041159; Fax: +40372041161

Înlocuitor

Nume: Alexandru Olaru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: alexandru.olaru@just.ro
Telefon: +40 37 2041159, int 1160

Nume: Cristina Dumitru

Funcție: Personal asimilat magistraților

E-mail: cristina.dumitru@just.ro

Telefon: +40 37 2041159