Înapoi

Apel Închis

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Punct Național de Contact, anunță extinderea perioadei de depunere de aplicatii pentru apelul II în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene.

În cadrul acestui fond se finanțează proiecte/acțiuni, individuale sau în parteneriat, de colaborare, schimb de experiență, transfer de cunoștințe și bune practici între beneficiari și entități din Statele Donatoare, alte state beneficiare și România.

Data limită de depunere a aplicațiilor este 31 decembrie 2015 sau până la epuizarea fondurilor. Termenul limită pentru implementarea proiectelor/acțiunilor: 30 iunie 2016. Cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.

Documentele relevante sunt atasate.

 

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, de întărire a capacității administrative și dezvoltare a resurselor umane în instituțiile publice și autoritățile locale și regionale din România prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnici, bune practici între entități similare din România și Norvegia și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două țări.

În acest scop, următoarele tipuri de activități sunt considerate eligibile:

  • Participarea la evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar
  • Organizarea de evenimente precum conferințe, seminarii, vizite de studiu, cursuri și alte tipuri de acțiuni cu caracter similar.

Beneficiarii și partenerii eligibili în cadrul Fondului sunt următoarele categorii de entități înregistrate în România sau Norvegia:

  • autorități administrative centrale sau autonome;
  • autorități administrative locale sau regionale;
  • agenții guvernamentale.

Bugetul apelului este 175.765 Euro.