Înapoi

Apel Închis: Fondul pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Operator de Program, anunță lansarea Apelului II în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale la nivelul Programului RO18 - Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene.

Fondul este destinat susținerii proiectelor/acțiunilor ce corespund obiectivului general al Programului, de întărire a capacității administrative și dezvoltare a resurselor umane în instituțiile publice și autoritățile locale și regionale din România prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia. Astfel, proiectele/acțiunile finanțate trebuie să faciliteze schimbul și transferul de cunoștințe, experiențe, tehnici, bune practici între entități similare din România și Norvegia și să vizeze dezvoltarea relațiilor bilaterale între cele două țări.

Data lansării apelului este 25 martie 2016, iar data limită de depunere a aplicațiilor este 30 iunie 2016 sau până la epuizarea fondurilor. Termenul limită pentru implementarea proiectelor/acțiunilor: 31 decembrie 2016. Cererile de finanţare depuse vor fi evaluate în mod continuu, în ordinea înregistrării lor, până ce întreaga alocare financiară va fi epuizată.

E-mail pentru informații suplimentare și transmiterea aplicațiilor (on line): bilateral.relations@fonduri-ue.ro

Adresa pentru transmiterea aplicațiilor pe format de hârtie:

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generala Mecanisme și Instrumente Financiare Nerambursabile

Punctul Național de Contact

Bulevardul Ion Mihalache nr. 15 - 17, sector 1, București

Fax: 0372 838 502

 

Documente relevante:

Ghidul aplicantului RO18

Aplicația de finanțare RO18

Anexe RO18