RO07 Adaptare la Schimbările Climatice RO07 Adaptare la Schimbările Climatice

 1. Obiectivul General al Proiectului: reducerea vulnerabilităților umane și a ecosistemului la schimbările climatice

 2. Obiectivul Specific al Programului: Programul reflectă obiectivele și prioritățile recente strategii și planuri de acțiune la nivel european și național și nevoile cele mai stringente în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice în Regiunea 7 Centru din România, în scopul de a umple golul existent în gradul de pregătire pentru schimbările climatice, precum și creșterea nivelului de conștientizare, educare și capacitatea administrativă în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice.

 3. Bugetul Programului: 5.000.000 EUR

 4. Partenerul donator: -

 5. Rezultatea așteptate: Programul constă dintr-un proiect de predefinit, care va cuprinde următoarele:

 • Dezvoltarea de strategii, planuri de acțiune și ghiduri privind schimbările climatice pentru trei municipalități din Centrul de României

 • Elaborarea ghidurilor pentru adaptarea la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile la nivel local și ghid pentru cum să le elaboreze.

 • Dezvoltarea unui modul de instruire; educare și formare personală pentru 300 de persoane

 • Elaborarea de studii meteorologice pentru susținerea planurilor de adaptare la schimbările climatice la nivel regional:

Transport: cablare subterană, studiu de trafic local și plantarea de copaci

Energie și construcții: izolare termică a unei clădiri publice și grădiniță adiacente

 1. Informare și campanii de sensibilizare privind adaptarea la schimbările climatice pentru societatea civilă

 2. Cereri de aplicație proiect: -

 3. Descrierea proiectului predefinit:

Titlul proiectului: "Calea verde spre dezvoltarea durabilă"

Promoter proiect: Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

Partener donator: Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale (KS)

Costul total estimat al proiectului: 5,361,571 EUR

Rata de finanțare: 100%

Contribuție maximă din partea programului: 5,361,571 EUR

Rezultate așteptate "Elaborare de măsuri pantru adaptarea la schimbările climatice"

Proiectul va sprijini autoritățile publice locale în trei municipalități din Regiunea Centrală (NUTS-II) din România, în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației actuale privind schimbările climatice prin dezvoltarea de strategii și planuri de adaptare la schimbările climatice. Proiectul va sprijini, de asemenea, realizarea de studii meteorologice asupra climei regionale și locale. Mai mult, proiectul va fi pilot pentru soluțiile de adaptare la schimbările climatice pentru sectoarele transporturilor, energiei și construcțiilor. Beneficiarii programului sunt factorii de decizie regionali și locali, comunitatea de cercetare și de învățământ, ONG-uri, societatea civilă și publicul larg.

Programul constă dintr-un proiect de predefinit, care va cuprinde următoarele:

 • Dezvoltarea de strategii, planuri de acțiune și ghiduri privind schimbările climatice pentru trei municipalități din Regiunea Centru din România

 • Dezvoltarea de ghiduri pentru adaptarea la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile la nivel local și linii directoare pentru cum să le elaboreze pe plan local astfel de ghiduri

 • - Dezvoltarea unui modul de formare - educație și formare profesională a 300 de angajați

 • Dezvoltarea de studii meteorologice suport pentru susținerea planurilor de adaptare la schimbările climatice la nivel regional

 • Două măsuri-pilot în trei sectoare vulnerabile:

o Transport: cablare subterană, studierea traficului local și plantarea de copaci

o Energie și construcții: izolarea termică a unei clădiri publice și grădiniță adiacente

 1. Informare și campanii de sensibilizare privind adaptarea la schimbările climatice pentru societatea civilă

 2. Website: http://www.eeagrantsmediu.ro/

 3. Persoane de contact:

Rosana Macau, rosana.macau@mmediu.ro; 0749.248.495; Rareș Bonifate,rares.bonifate@mmediu.ro; 0743.076.896; 021/408.9622