Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Administrația Fondului pentru Mediu anunță deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare pentru Programul RONDINE

    Administrația Fondului pentru Mediu, în calitate de Operator al Programului "RO06 Energie regenerabilă"- RONDINE, lansează sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare.

    În perioada 20 martie - 20 mai 2014, solicitanții eligibili ai programului pot depune dosarele de finanțare la sediul AFM.

    Pentru componenta hidroelectrică, solicitanţii eligibili sunt operatorii economici privați sau de stat, iar pentru componenta geotermală solicitanții eligibili sunt operatorii economici privați sau de stat și unităţile administrativ-teritoriale.

    Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 37.501.770 lei (echivalentul a 8.387.406 EUR). În cazul în care Statele Donatoare vor aloca resurse suplimentare, suma maximă disponibilă poate crește.

    Pentru operatorii economici se acordă finanțare în cuantum de maxim 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului, iar pentru Regiunea Bucureşti-Ilfov, se acordă maximum 40% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

    Pentru unitățile administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României, se acordă până la 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

    Ghidul solicitanților și documentația necesară depunerii cererilor de finanțare sunt publicate pe site-ul www.rondine.ro (http://www.rondine.ro/ghid-solicitanti-martie/) și www.afm.ro.

Informații suplimentare

    Administraţia Fondului pentru Mediu a fost desemnată Operator de Program în data de 18 octombrie 2012, în domeniul promovării energiei regenerabile, în cadrul Granturilor SEE.

    Programul de finanţare are două componente: hidroelectrică şi geotermală. Prin componenta hidroelectrică se urmăreşte realizarea de investiţii iniţiale şi retehnologizarea hidrocentralelor, cu scopul extinderii capacităţii de producţie de electricitate din surse regenerabile. Componenta geotermală vizează realizarea de investiţii iniţiale, retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii capacităţii de producţie de energie termică din surse regenerabile.