Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Lansare schema de granturi mici

Marti, 10 decembrie 2013, se lanseaza „LOCAL", primul apel de propuneri de proiecte din cadrul programului RO10 "Copii si tineri la risc şi Initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale".

Programul este gestionat de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si finantat de Islanda, Liechtenstein si Norvegia prin intermediul Granturilor SEE 2009-2014.

LOCAL", este o schema de granturi mici (€40.000-200.000) si se adreseaza copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc care traiesc în comunitati din zone rurale sau urbane, de dimensiuni medii si mici (unitati administrative cu cel mult 15.000 de locuitori), cu o populatie roma numeric relevanta ce se confrunta cu probleme economice si sociale.

Obiectivul apelului este de a finanta masuri integrate, concentrate la nivel local/comunitar, care sa conduca la îmbunatatirea accesului copiilor si tinerilor aflati în situatii de risc la educatia formala si non-formala.

Suma totala alocata pentru acest apel este de €5.176.471.

Rata grantului la nivelul proiectului este de 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului (din care 85% provine din fonduri EEA si 15% cofinantare de la bugetul de stat).

Termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte este 25 februarie 2014.

Pot propune proiecte spre finantare autoritati ale administratiei publice locale, in calitate de Promotori de Proiecte, in parteneriat cu grupuri de initiativa ale comunitatilor beneficiare si organizatii neguvernamentale. Mai multe informatii cu privire la eligibilitate si alte conditii de finantare se regasesc in Apelul de proiecte si Ghidul aplicantului, la adresa www.frds.ro

Pentru a veni in sprijinul potentialilor solicitanti, vor fi organizate, începând din luna ianuarie 2014, sesiuni de informare la nivel regional.

Cei interesati pot adresa intrebari referitoare la acest apel, incepand cu data de 10.12.2013, prin e-mail, telefon sau fax, pana la data de 11 februarie 2014 (inclusiv):

E-mail: office@frds.ro; telefon: 021 315 34 40; 021 315 34 15; fax: 021 315 34 15.

Un website dedicat, care va contine toate informatiile despre Program, va fi dezvoltat in perioada imediat urmatoare. Informatiile despre acest website dedicat vor fi publicate pe www.frds.ro.

Informatii complete asupra acestui apel