Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Lansarea apelului pentru Fondul Bilateral din PA17/RO13 - Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european

Fondul pentru relaţii bilaterale din cadrul Programului are un buget total de 120.332 euro.

Alocarea financiară pentru Relaţii Bilaterale, Măsura A - Inițiere / Dezvoltare de parteneriate a prezentei cereri de propuneri pentru acțiuni bilaterale de parteneriat este de 45.000 euro.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 1.500 euro per enitate.
În România, Programul este implementat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program. Partenerul de Program din Statele Donatoare este Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway).
Prezenta cerere de propuneri pentru acțiuni bilaterale de parteneriat conţine procedurile şi condițiile pentru depunerea acestora în vederea obţinerii de finanțare nerambursabilă pentru întărirea relaţiilor bilaterale din cadrul Programului Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european.
Cererea de propuneri pentru acțiuni bilaterale de parteneriat se adresează potenţialilor solicitanţi care doresc să dezvolte relaţii bilaterale cu operatorii culturali din statele partenere, și anume: instituții și organizații neguvernamentale din domeniul cultural, creatori, artişti şi specialişti din domeniul cultural care doresc să iniţieze/dezvolte parteneriate cu organizații şi instituţii din statele donatoare.

Prezentul document nu absolvă solicitanții de obligația respectării legislației naționale și europene în vigoare.
Pentru orice clarificări, solicitanții pot contacta help-desk-ul stabilit la nivelul Operatorului de Program. Informații suplimentare pot fi solicitate la adresa de e-mail: office@fonduri-diversitate.ro.
Răspunsurile vor fi date în termen de 3-5 zile lucrătoare. Întrebările și răspunsurile relevante şi pentru ceilalţi potenţiali solicitanţi vor fi publicate pe site-ul Programului www.fonduri-diversitate.ro.

Documentele specifice actualei cereri de aplicatii se regasesc mai jos.

 

Annex_1-_Application_Form_PA17-RO13.docx
Annex_2-_Statement_on_Eligibility_PA17-RO13.docx
Annex_3-_Partnership_Expression_of_Interest_PA17-RO13.docx
Annex_4-_Final_Report_PA17-RO13.docx
Annex_5-_Payment_Request_PA17.RO_13(1).docx
Call_Relatii_Bilaterale_Masura_A_PA17-RO13_RO.docx
Call_relatii_bilaterale_masura_A PA17-RO13 Diversitate_EN.docx