Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Ministerul Economiei, în calitate de Operator de Program pentru Programul finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (MFSEE) "RO 05 Eficienţă Energetică", anunţă lansarea apelului de proiecte pentru finanţare prin Granturile SEE, deschis în perioada 10 martie - 9 mai 2014, ora 13:00.

Ghidul Solicitantului, în limba română şi limba engleză sunt accesibile pe pagina web a Ministerului Economiei, www.minind.ro, la secţiunea EEA Grants.

Înscrierile depuse după data şi ora închiderii (9 mai 2014, ora 13:00) NU vor fi luate în considerare.

Informaţii de background

Ministerul Economiei a organizat in perioada 10 februarie – 3 martie 2014 o serie de 4 conferinte de prezentare a Programului Eficienţă Energetică în industrie, pentru IMM-uri, cu finanţare din fonduri MF SEE la Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi.

Statele Donatoare, Regatul Norvegiei, Islanda, Liechtenstein, au încheiat cu România Memorandumul de Inţelegere prin care Ministerul Economiei a fost desemnat Operator de Program pentru Programul cu finanţare MF SEE „Eficienţă Energetică", aprobat cu data de 1 octombrie 2013.

Linia de finanţare: Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (MFSEE)

Obiectiv general: Reducerea emisiilor de gaze de seră şi poluatori atmosferici.

Obiectiv specific: Imbunătăţirea eficienţei energetice în industrie, în special în industria cu poluare şi consum energetic mare.

Rezultate aşteptate: Modernizarea instalaţiilor şi echipamentelor unui număr estimat de 20 de IMM-uri din industrie în vederea reducerii consumului de energie.

Alocarea programului din MFSEE: 8,000,000 €

Cofinanţare per program: 1,411,765 €

Valoarea totală a programului: 9,411,765 €

Perioada Program - 2013-2016

Anunt