Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice anunță prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare pentru Programul RO11

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, în calitate de Operator al Programului RO11 -Promovarea egalitatii de gen şi a echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privata" , anunţă prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare până la data de 2 iulie 2014, ora 16:30.

Aplicanti eligibili.

1.       Autoritati ale administraţiei publice locale de la nivel judeţean constituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările ulterioare.

2.       Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraşelor constituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările ulterioare.

Pentru unitățile administrativ-teritoriale de pe întreg teritoriul României, se acordă finanțare de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Ghidul solicitanților și documentația necesară depunerii cererilor de finanțare sunt publicate pe site-ul www.mmuncii.ro