Apeluri de proiecte Apeluri de proiecte

Înapoi

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, lansează sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul programului RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața personal și viața profesională"

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), în calitate de Operator al Programului RO11 - "Promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața personală și viața profesională" lansează sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare.

    În perioada 31 martie - 2 iunie 2014, solicitanții eligibili ai programului pot depune dosarele de finanțare la sediul MMFPSPV.

   Aplicanții eligibili sunt:

  1. Autoritati ale administraţiei publice locale de la nivel judeţean consituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificarile ulterioare.

  2. Autoritati ale administratiei publice locale de la nivelul municipiilor si oraselor consituite in baza Legii nr 215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificarile ulterioare.


    Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 4.697.514 euro Valoarea minimă a sumei care poate fi solicitată pentru realizarea unui proiect este de 250.000 de Euro, iar cea maximă este de 350.000 de Euro.

    Rata de finanțare este de 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Ghidul solicitanților și documentația necesară depunerii cererilor de finanțare sunt publicate pe site-ul www.mmuncii.ro, secțiunea Transparență – Anunțuri.


Informații suplimentare

    Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost desemnat Operator de Program prin OUG 88/2012, în domeniul egalității de gen și a reconcilierii vieții profesionale cu viața private, în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

    Programul de finanţare are o componentă: promovarea egalității de gen și a echilibrului între viața personal și viața profesională.

Obiectivele sunt:

  • Îmbunătăţirea echilibrului intre viața profesionala si cea privata. Prin program ne propunem să creştem numărul de servicii de educare si îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani şi a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilităţi 0-7 ani. Scopul creşterii numărului de servicii de educare şi îngrijire pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-3 ani şi a serviciilor sociale pentru copiii cu dizabilităţi 0-7 ani este acela de a se realiza îmbunătăţirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea de familie;

  • Creşterea gradului de conştientizare privind problematica de gen. Prin proiecte se va urmări identificarea de comunităţi compacte de etnie romă şi se vor realiza grupuri de întâlnire cu reprezentanţii acestora cărora le vor fi prelucrate date şi informaţii privind avantajele şi dezavantajele participării femeilor la viaţa profesională şi social.