RO-14 Cercetare in domenii prioritare RO-14 Cercetare in domenii prioritare

Scop:

Programul de cercetare din cadrul Mecanismului financiar al SEE contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor bilaterale, prin intensificarea cooperarii in domeniul cercetarii intre comunitatile stiintifice din Romania, Norvegia, Islanda si Liechtenstein, precum si stimularea cooperarii pe termen lung prin crearea de parteneriate intre entitatile de cercetare.


 

Obiective:

  • Sporirea activitatii de cercetare-dezvoltare bazata pe cunoastere din Romania, prin intensificarea cooperarii in domeniul cercetarii dintre Romania si Statele Donatoare; cooperarea se bazeaza pe parteneriate intre entitati de cercetare din Statele Donatoare si din Romania, cu rolul de lider ale acestora din urma;

  • Crearea de beneficii pe mai multe nivele: operator de program, promotori de proiecte, parteneri de proiect, precum si cercetatori, inclusiv candidati post-doctoranzi si doctoranzi si absolventi (nivel de masterat);

  • Obtinerea de rezultate de cercetare (inclusiv publicatii stiintifice si cereri de brevet depuse) precum si cresterea numarului de doctoranzi.


 

Bugetul programului:

Bugetul total al Programului este 23.529.412 EUR, din care 21.681.063 EUR sunt alocati pentru proiecte comune de cercetare pe baza de competitie (contributia Statelor Donatoare este de 85%, 15% co-finantare nationala).


 

Reprezentanti ai Statelor Donatoare:

  • Research Council of Norway – RCN

  • Icelandic Centre for Research – RANNIS


 

Rezultate asteptate:

Cresterea cooperarii in domeniul cercetarii intre Statele Donatoare si Romania:

  • Cresterea numarului de institutii de cercetare;

  • Cresterea numarului de cercetatori;

  • Buna utilizare a rezultatelor cercetarii in sensul cooperarii dintre Romania si Statele Donatoare;

  • Cresterea rolului post-doctoranzilor si/sau doctoranzilor in domeniul cercetarii-dezvoltarii.


Tipul de aplicatii: Proiecte commune de cercetare

Valoarea minima a grantului este de 500.000 EUR iar maxim 1.500.000 EUR; durata maxima a unui proiect este de 3 ani

 

Site-uri: http://www.research.edu.ro; www.uefiscdi.gov.ro


Persoane de contact:

Vasile Lungu (vasile.lungu@ancs.ro)

Monica Cruceru; Marius Mitroi (eeagrants@uefiscdi.ro)