Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia Consolidarea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale din România şi cele din Norvegia

Programul: PA25 / RO 18 Întărirea capacităţii şi cooperare instituţională între instituţiile publice, autorităţile locale şi regionale române şi norvegiene
Operator de Program: Ministerul Fondurilor Europene
Partener de program: Autoritatea Norvegiană pentru Protecția împotriva Radiațiilor

Obiectivul general al Programului: Întărirea capacității instituționale și dezvoltarea resurselor umane în instituțiile publice române prin cooperare și transfer de cunoștințe cu instituții similare din Norvegia
Obiective specifice: Dezvoltarea capacității autorității române de reglementare în domeniul nuclear în materia siguranței, securității și pregătirii pentru situații de urgență, precum și a capacității administrative a Direcției Generale de Integritate din cadrul ANAF de a preveni și combate faptele de corupție la nivelul acestei instituții.
Valoarea alocării: Valoarea totală a programului este de 7.058.824 Euro, din care 6.000.000 Euro reprezintă contribuția financiară acordată prin Granturile Norvegiene iar 1.058.824 Euro, cofinanțarea asigurată de la bugetul statului.


Acest program se implementează prin intermediul a două proiecte predefinite:

1) Proiectul de excelență regională „Întărirea capacității de reglementare în domeniul siguranței nucleare și radiologice și al pregătirii și reacției la situații de urgență în România"

Promotor de Proiect: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

Parteneri de proiect: Autoritatea pentru Protecția împotriva Radiațiilor din Norvegia și Agenția Internațională pentru Energie Atomică

Rezultate asteptate: Creșterea capabilităților autorității naționale de reglementare în domeniul nuclear prin întărirea capacității, schimb de experiență și bune practici cu cei doi parteneri, în opt arii funcționale ale activității CNCAN.

2) Proiectul „Creșterea integrității în Agenția Națională de Administrare Fiscală prin cooperare instituțională și întărirea capacității"

Promotor de Proiect: Agenția Națională de Administrare Fiscală

Parteneri de proiect: Administrația Fiscală Norvegiană și Secretariatul General al Guvernului

Rezultate așteptate: Promovarea integrității și combaterea corupției în domeniul fiscal și vamal prin întărirea capacității administrative a Direcției Generale de Integritate din cadrul ANAF de prevenire, detectare și combatere a corupției în cadrul sistemului de colectare a impozitelor și taxelor.

Apeluri de proiecte: Pe acest program se va organiza un singur apel de propuneri de finanțare pentru accesarea fondului pentru relații bilaterale disponibil la nivelul programului în valoare de 175.765 Euro. Apelul de va adresa instituțiilor publice din România și Norvegia în vederea finanțării unor inițiative menite să conducă la dezvoltarea relațiilor bilaterale prin cooperare și transfer de cunoștințe între cele două țări, respectiv organizarea de sau participarea la seminarii, conferințe, workshop-uri, vizite de lucru, relevante. Mai multe detalii vor fi disponibile la o dată ulterioară.

Site-ul de program: www.eeagrants.ro

Apel Deschis

Email: bilateral.relations@fonduri-ue.ro