Programul RO23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate” Programul RO23 „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate”

 

Obiectivul principal: Îmbunătăţirea sistemului de servicii corecţionale în concordanţă cu documentele internaţionale relevante cu privire la drepturile omului.

 

Obiectivul specific: Creşterea eficienţei sistemelor penitenciar şi de probaţiune din România.

 

Buget: 9.411.764 Euro (8.000.000 Euro grant Norvegia + 1.411.764 cofinanţarea naţională de 15% asigurată de OP – MJ).

 

Partener: Serviciile Corecţionale Norvegiene

 

Programul prevede implementarea a 6 proiecte pre-definite , ale căror promotori sunt Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Direcţia Naţională de Probaţiune şi Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

Proiect: „Consolidarea capacităţii penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului"

 

Buget: 3.127.355 Euro

 

Obiectiv: Consolidarea capacităţii penitenciarului Bacău, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea educaţională şi psiho-socială a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate.

 

Componente:

Componenta 1: renovarea şi dotarea unei aripi care cuprinde spaţii de deţinere, din cadrul Penitenciarului pentru minori şi tineri Bacău;

Componenta 2: dezvoltarea unui program educaţional şi de recuperare psiho-socială, precum şi a unui instrument de evaluare a minorilor şi tinerilor deţinuţi;

Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu minorii şi tinerii deţinuţi.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Parteneri: Penitenciarul Bjørgvin din Norvegia și Academia pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene (KRUS).

 

 

Proiect: „Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla"

 

Buget: 1.232.437 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii penitenciarului Gherla, în special, precum şi a sistemului penitenciar, în general, de a sprijini în mod eficient recuperarea psiho-socială a femeilor private de libertate.

 

Componente:

Componenta 1: înfiinţarea şi dotarea în cadrul Penitenciarului Gherla unui centru terapeutic pentru femeile private de libertate;

Componenta 2: dezvoltarea unui program special de recuperare psiho-socială şi a unor protocoale clinice pentru sprijinirea femeilor private de libertate;

Componenta 3: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din cadrul penitenciarului ce lucrează cu femei private de libertate.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Penitenciarul Bredveit din Norvegia.

 

 

Proiect: „Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor"

 

Buget: 580.320 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de a facilita procesul de reintegrare socială a foştilor deţinuţi

 

Componente: 

Componenta 1: formarea profesională a deţinuţilor (cu accent pe deţinuţii de etnie romă) în domeniul construcţiilor ecologice şi al meşteşugurilor tradiţionale;

Componenta 2: formarea profesională a personalului penitenciar în ceea ce priveşte un sistem de detenţie bazat pe principii de ecologie umană;

Componenta 3: creşterea gradului de conştientizare şi implicare a societăţii în ceea ce priveşte reintegrarea socială a deţinuţilor şi foştilor deţinuţi (cu accent pe deţinuţii de etnie romă). 

 

Grupul ţintă special al proiectului este reprezentat de deţinuţii de etnie romă.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Penitenciarul Bastøy din Norvegia.

 

 

Proiect: „Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la personalul din penitenciare"

 

Buget: 645.069 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar în domeniul dezvoltării capitalului de resurse umane.

 

Componente:

Componenta 1: dezvoltarea unei strategii de resurse umane şi a unor instrumente speciale de formare profesională pentru personalul din penitenciare;

Componenta 2: îmbunătăţirea competenţelor profesionale şi a cunoştinţelor personalului din penitenciare;

Componenta 3: renovarea şi dotarea Centrului de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Arad.

 

Promotor: Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Partener: Academia pentru personalul serviciilor corecţionale norvegiene (KRUS).

 

 

Proiect „Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii eficiente alternative închisorii"

 

Buget: 1.933.085 Euro

 

Scop: Îmbunătăţirea performanţei sistemului românesc de probaţiune, prin dezvoltarea managementului organizaţional și îmbunătăţirea instrumentelor sale de lucru.

 

Componente:

Componenta 1: dezvoltarea managementului organizaţional al sistemului de probaţiune;

Componenta 2: îmbunătăţirea capacităţii, practicii şi a instrumentelor de lucru ale sistemului de probaţiune;

Componenta 3: îmbunătăţirea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a oferi asistenţă specifică pentru infractorii romi aflaţi în supravegherea serviciilor de probaţiune;

Componenta 4: îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale personalului de probaţiune şi a funcţionării serviciilor de probaţiune.

 

Promotor: Direcţia Naţională de Probaţiune.

 

Partener: Serviciul de Probaţiune Rogaland din Norvegia.

 

Proiect: „Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului"

 

Buget: 1.286.598 Euro

 

Obiectiv specific: Consolidarea capacitaţii sistemului de arest preventiv de a respecta instrumentele internaţionale relevante privind drepturile omului.

Componente:

Componenta 1: formarea profesională a personalului ce îşi desfăşoară activitatea în centrele de reţinere şi arest preventiv, în special în ceea ce priveşte aplicarea drepturilor omului;

Componenta 2: dotarea centrelor de reţinere şi arest preventiv.

 

Promotor: Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Partener: Consiliul Europei.

Website program http://norwaygrants.just.ro