Programul RO06 Energie Regenerabilă Programul RO06 Energie Regenerabilă

Obiectiv general

Administrația Fondului pentru Mediu este Operator de Program pentru Programul RO06 Energie Regenerabilă. Obiectivul acestui program este de a crește utilizarea energiei din surse regenerabile prin utilizarea potențialului hidro și geotermal.

 

Solicitanți eligibili:

Pentru componenta hidroelectrică:

  • operatorii economici privați sau de stat

Pentru componenta geotermală:

  • unitățile administrativ-teritoriale

  • operatorii economici privați sau de stat

 

Valoare program: 8.387.406 euro

Menționăm că valoarea fondurilor va fi suplimentată din partea Statelor Donatoare cu 4.270.000 euro, fonduri externe nerambursabile.

Cuantumul finanțării:

Pentru operatorii economici:

  • până la 40% din cheltuielile eligibile ale proiectului pentru București-Ilfov;

  • până la 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului pentru restul regiunilor;

Pentru autoritățile administrației publice:

  • până la 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

 

DPP:

Pentru componenta hidroelectrică: Direcţia Norvegiană a Resurselor de Apă şi Energie – Norvegia

Pentru componenta geotermală: Autoritatea Naţională pentru Energie - Islanda

Persoană de contact:

Paul ȘERBĂNESCU

Coordonator Program
Administrația Fondului pentru Mediu
Splaiul Independenței, nr. 294, Corp A, sector 6,
București, România
Telefon: + 40 21 319 48 49; + 40 21 319 48 50; interior 160; Mobil: + 40 722 286 388
E-mail: paul.serbanescu@afm.ro
Web:
http:// www.rondine.ro/