PA 22 Muncă decentă și Dialog tripartit PA 22 Muncă decentă și Dialog tripartit

Obiectivele programului                         

Programul Muncă decentă și Dialog tripartit vizează promovarea dialogului social și îmbunătățirea cooperării tripartite între sindicate, patronate și autorități publice în 12 state membre UE eligibile: Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria.

Operator de program: Innovation Norway

Buget disponibil pentru România: 1.134.720 Euro

Rezultate așteptate:

  1. Îmbunătățirea dialogului social și a structurilor și practicilor dialogului tripartit

  2. O mai bună înțelegere a beneficiilor muncii decente

Scheme de grant în România:

  • 1 apel de propuneri de proiecte deschis în Februarie 2012

  • 1 apel de propuneri de proiecte restrâns pentru promotorii de proiecte ale căror proiecte au fost deja aprobate și care doresc să dezvolte activități adiționale privind componenta de dialog tripartit – trimestrul 4 al anului 2013

 

Contractare și implementare:

  • Buget contractat: 1.079.554 Euro

  • 5 contracte de finantare semnate, din care 4 contracte se află în implementare.

  1. Persoane de contact

Dl. Knut Ringstad, Programme Manager, Innovation Norway Oslo, tel +47 416 58 524

D-na Daniela Chifan, Programme Officer, Innovation Norway București, tel +40 21 20 34 845

Dl. Mihai Ștefănescu, Programme Officer, Innovation Norway București, tel +40 21 20 34 844

Website program http://www.decentwork.no